Pre-master

In het academische jaar 2020-2021 volgt weer een lichting studenten de pre-master Orthodox Christianity aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hieronder vindt u informatie over het programma zoals wij het in de toekomst voor ogen hebben.

De pre-master opleiding is ontworpen om een solide basis te geven in de Orthodoxe theologie op universitair niveau. De toelatingseis is een bachelor diploma (dat in een ander vak dan theologie mag zijn behaald) van een erkende Nederlandse universiteit of HBO-instelling, of een gelijkwaardig buitenlands diploma. De andere ingangseis is algemene kennis van de Bijbel voorondersteld. In het eerste jaar van de pre-master bestuderen we de beginselen van de Orthodoxe geschiedenis, Bijbellezen, theologie, liturgie en spiritualiteit. In het tweede jaar verdiepen en verbreden we die kennis en betrekken deze op hedendaagse kwesties.
 
De docenten zijn: vr John Behr, vr Michael Bakker, vr Joan Lena en gastdocenten.
 
De eerste drie jaar nadat de pre-master van start ging, werd deze aangeboden als éénjarig programma van 30 studiepunten, ook toegankelijk als minor voor bachelor studenten van verschillende Nederlandse universiteiten. De zeer positieve evaluaties van de studenten, samen met hun verzoek om uitbreiding van het aantal modules, waren voor ons aanleiding om vanaf het academisch jaar 2021-2022 een extra jaar aan het programma toe te voegen.

De pre-master omvat 60 studiepunten (=Europese Credits; 1 EC = 28 studie-uren) en bestaat uit acht vakken van ieder 7,5 EC, verspreid over twee academische jaren. Tijdens elk van de vier semesters worden twee vakken simultaan aangeboden.

Simon Saliba, alumnus en Orthodox geestelijk verzorger in vier ziekenhuizen.

We maken gebruik van de innovatieve onderwijsvorm ‘blended learning’ waarbij studenten slechts gedurende twee of drie keer per studiejaar fysiek aanwezig hoeven te zijn. Het grootste deel van de studie wordt thuis, online verricht. Tegen het eind van het semester houden we een tweedaagse ‘intensive’, waarin de studenten hun papers van twee vakken presenteren (in een zogenoemde ‘flipped classroom’). Vervolgens is er nog een aantal weken om deze vakken af te ronden. Elk vak bestaat uit ongeveer acht modules met verschillende opdrachten die gedurende twee weken grotendeels naar eigen inzicht kunnen worden ingepland. Door deze studievorm is het mogelijk om het programma met werk en/of gezin te combineren. Ervaring leert dat naast discipline het regelmatig contact met de docenten en mede-studenten een belangrijke succesfactor is.

 

Semester 1

Semester 2

Eerste jaar

History of Orthodox Christianity

Scripture in Orthodox Christianity 

Liturgy in Orthodox Christianity

Patristics

Tweede jaar

Themes in Orthodox History

Orthodox Anthropology

Themes in Orthodox Liturgy

Themes in Contemporary Orthodox Theology

 

Aan het begin van het programma wordt een bijeenkomst gehouden waarin de studenten en docenten elkaar ontmoeten en de studenten kennis kunnen maken met de software van de digitale leeromgeving.
 
Het gehele programma Orthodox Christianity wordt in het Engels onderwezen. Sommige schrijfopdrachten mogen in het Nederlands worden ingeleverd.
 
Het online gedeelte van het programma bestaat uit lees- en schrijfopdrachten waarbij studenten, binnen de daarvoor per studieweek vastgestelde deadlines, zelf hun tijd kunnen indelen. De reistijd wordt op deze manier zo beperkt mogelijk gehouden. De twee tweedaagse intensive zijn een noodzakelijk en verplicht onderdeel van het programma. De eerste intensive vindt tegen het einde van het eerste semester plaats en de tweede tegen het einde van het tweede semester. De intensives zullen in een Orthodox klooster in Nederland gehouden worden.

Voor aanmelding voor de pre-master Orthodox Christianity 2021-2022 kunt u dit formulier invullen. U ontvangt dan informatie over de toelatingsprocedure.

Gedurende het eerste jaar studeren pre-master studenten samen met minor studenten. Bent u geïnteresseerd in het minor programma, bezoek deze pagina