Master

Een aantal van onze studenten hebben de Master Spiritual Care aan de VU afgerond of zijn nog bezig met deze opleiding. St Irenaeus wil graag de mogelijkheid bieden om ook andere masters te volgen. Zo zijn er plannen om te komen tot een research master in Europees verband. Omdat op dit moment de noodzaak om Orthodoxe geestelijk verzorgers op te leiden het grootst is, heeft een master geestelijke verzorging prioriteit.