Masters

Op dit moment bereidt de pre-master Orthodox Christianity studenten voor op de master Geestelijke VerzorgingDeze opleiding is Nederlandstalig en wordt volledig verzorgd door de faculteit. Alleen voor je scriptie kun je eventueel begeleid worden vanuit St Irenaeus. Zoals de naam aangeeft, bereidt deze route voor op de functie van Orthodox geestelijk verzorger in een zorginstelling, in de gevangenis of bij de krijgsmacht.

De groeiende Orthodoxe gemeenschap in Nederland heeft ook wetenschappelijk onderzoekers nodig die onze traditie helpen (her)ontdekken en in het licht van de huidige tijd bestuderen. We zijn daarom aan het verkennen of we ook een route richting de eenjarige master Theology kunnen scheppen en een Orthodox track binnen deze master kunnen ontwikkelen. Meerdere kandidaten hebben hier al interesse voor getoond. Om deze route ook mogelijk te maken voor studenten die geen Nederlands kennen, denken we aan een versie van de pre-master die volledig in het Engels is. We zijn samen met de faculteit ook de optie aan het verkennen dat studenten na de pre-master instromen in een educatieve master. Ben je geïnteresseerd in de route naar een eenjarige master Theology, in de reguliere pre-master of heb je interesse om (zondags)schooldocent te worden, vul dan dit formulier in.