St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Masters

Op dit moment geeft de pre-master Orthodox Christianity studenten toegang tot de master Geestelijke Verzorging en de Educatieve master Godsdienst en Levensbeschouwing. Deze opleidingen zijn Nederlandstalig en worden verzorgd door collega’s van de Radboud Universiteit. De master Geestelijke Verzorging (voltijd: 1 jaar, deeltijd: 2 jaar) bereidt studenten academisch voor op de functie van geestelijk verzorger in een zorginstelling, in de gevangenis of bij de krijgsmacht. Eventuele zending wordt verleend door de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI, www.orthodox.nl); de OZI kan aanvullende eisen stellen voor het verstrekken van een zendbrief. De educatieve master duurt bij voltijd studie twee jaar en resulteert in een eerstegraads lesbevoegdheid.

Aanmelding voor deze master-opleidingen vindt plaats via Studielink. Meld je graag ook aan bij St Irenaeus door een mail te sturen naar office@irenaeus.nl.

Het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

De oprichting van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut (kortweg St Irenaeus) op 8 april 2020 luidde een nieuw hoofdstuk in van de prille geschiedenis van de Orthodoxe theologie op universitair niveau in Nederland. St Irenaeus is de opvolger van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT). Het instituut valt onder het gezag van de Orthodoxe Zendende Instantie, het orgaan dat de ongeveer kwart miljoen mensen met een Orthodoxe achtergrond in Nederland vertegenwoordigt.