Overig onderwijs

Er blijkt veel belangstelling te bestaan voor onderwijs op academisch niveau dat niet persé leidt tot een universitair diploma. Wij zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is mensen deel te laten nemen aan ons onderwijs zonder dat zij aan alle academische eisen, zoals het schrijven van essays, hoeven te voldoen. De studielast van 20 uur per week zou ook verkleind kunnen worden door aanpassing van het studietempo. Een andere mogelijkheid is dat St Irenaeus een speciale katecheten-cursus voor bijvoorbeeld zondagschooldocenten verzorgt.

Bent u in een van deze mogelijkheden geïnteresseerd, vult u dan alstublieft dit formulier in.