St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Overig onderwijs

Er blijkt veel belangstelling te bestaan voor onderwijs op academisch niveau dat niet tot een universitair diploma leidt. Wij zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is mensen deel te laten nemen aan ons onderwijs zonder dat zij aan alle academische eisen, zoals het schrijven van essays, hoeven te voldoen. De studielast van 20 uur per week zou ook verkleind kunnen worden door aanpassing van het studietempo. Een andere mogelijkheid is dat St Irenaeus een speciale katecheten-cursus voor bijvoorbeeld zondagschooldocenten verzorgt.

Bent u in een van deze mogelijkheden geïnteresseerd, vult u dan alstublieft onderstaand formulier in.

Registratie overig onderwijs

Het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

De oprichting van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut (kortweg St Irenaeus) op 8 april 2020 luidde een nieuw hoofdstuk in van de prille geschiedenis van de Orthodoxe theologie op universitair niveau in Nederland. St Irenaeus is de opvolger van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT). Het instituut valt onder het gezag van de Orthodoxe Zendende Instantie, het orgaan dat de ongeveer kwart miljoen mensen met een Orthodoxe achtergrond in Nederland vertegenwoordigt.