Nieuws van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Goede start aan de Radboud Universiteit

St Irenaeus is hartelijk verwelkomd door de Radboud Universiteit en inmiddels voelt de staf van St Irenaeus zich zeer thuis bij de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. De academische en andere zaken zijn hier goed geregeld en de heldere en open cultuur past goed bij St Irenaeus.

Onze pre-master Orthodox Christianity is aangepast aan de structuur van ons nieuwe universitaire thuis (o.a. vakken van 5 studiepunten, die een heel semester lopen) en is uitgebreid van 30 studiepunten/European Credits naar 60 EC. Alumni die aan de VU de minor/pre-master van 30 EC hebben afgerond, kunnen volgend academisch jaar de aanvullende vakken desgewenst volgen en weer in blended learning format, dus vrijwel volledig online. Minor- en bijvak-studenten hebben nu een ruimere mogelijkheid om een eigen pakket samen te stellen.

Op dit moment bereidt de pre-master Orthodox Christianity studenten voor op de master Geestelijke Verzorging Deze opleiding is Nederlandstalig en wordt volledig verzorgd door de faculteit. Alleen voor je scriptie kun je eventueel begeleid worden vanuit St Irenaeus. Zoals de naam aangeeft, bereidt deze route voor op de functie van Orthodox geestelijk verzorger in een zorginstelling, in de gevangenis of bij de krijgsmacht.

De groeiende Orthodoxe gemeenschap in Nederland heeft ook wetenschappelijk onderzoekers nodig die onze traditie helpen (her)ontdekken en in het licht van de huidige tijd bestuderen. We zijn daarom aan het verkennen of we ook een route richting de eenjarige master Theology kunnen scheppen en een Orthodox track binnen deze master kunnen ontwikkelen. Meerdere kandidaten hebben hiervoor al interesse getoond. Om deze route ook mogelijk te maken voor studenten die geen Nederlands kennen, denken we aan een versie van de pre-master die volledig in het Engels is. Ben je geïnteresseerd in deze route, in de reguliere pre-master of heb je interesse om (zondags)schooldocent te worden, vul dan dit formulier in.

Uitzicht vanuit St Irenaeus HQ aan de Radboud

Uitzicht vanuit het kantoor van St Irenaeus in Nijmegen

Orthodox track in de HBO-bachelor Theologie van Hogeschool Windesheim

Op maandag 29 november om 18.30 uur vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Kandidaat-studenten krijgen dan informatie over de mogelijkheid om binnen de HBO bachelor Theologie de pre-master Orthodox Christianity van St Irenaeus te integreren als ‘ingedaalde minor’. Er ontstaat zo een combinatie van 180 EC aan HBO-vakken in het Nederlands en 60 EC aan universitaire vakken in het Engels. Na afronding van deze bachelor zou je dan kunnen instromen in de master Geestelijke Verzorging van de Radboud Universiteit. Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via dit formulier.

Voorlichting over de post-master

Voor onze alumni en onze huidige studenten vindt op donderdag 16 december om 19.30 uur een Zoom-bijeenkomst plaats over het post-master aanbod van St Irenaeus, gericht op degenen die al werkzaam zijn als Orthodox geestelijk verzorger of hiervoor studeren. Het plan is om dit onderwijs aan te bieden tijdens een jaarlijkse zomerschool, waarin collega’s elkaar kunnen ontmoeten. We plannen o.a. een ‘liturgisch laboratorium’, waarin we kunnen oefenen met de praktijksituatie van een gevangenis of ziekenhuis. Hoe kunnen we trouw blijven aan onze liturgische tradities, werken binnen de kaders van een wereldse instelling en zelfs niet-Orthodoxen een geestelijk onderdak geven? Denk verder aan Orthodoxe en niet-Orthodoxe gastdocenten uit binnen- en buitenland. Alumni en huidige studenten kunnen zich aanmelden door middel van dit formulier

Studiedag en lezing over de Mystagogie van St Maximos de Belijder

Op vrijdag 14 januari 2022 houden we een studiedag voor de alumni en huidige studenten van het St Irenaeus Instituut waarin we de Mystagogie van St Maximos zullen lezen en bespreken. Deze studiedag wordt gehouden in de Orthodoxe Parochie Amersfoort, onder leiding van vr Michael Bakker. U kunt zich aanmelden via dit formulier.

Op zaterdag 15 januari wordt om 13.00 uur een publiekslezing gehouden over hetzelfde onderwerp. Bij die gelegenheid zullen ook de certificaten worden uitgereikt aan studenten die de pre-master/minor Orthodox Christianity aan de VU hebben afgerond en hun certificaat nog niet in ontvangst hebben kunnen nemen. Met dit formulier kunt u zich aanmelden. Nadere informatie volgt later.

Nu de coronamaatregelen weer worden aangescherpt, zal bekeken worden of deze activiteiten online gaan of worden uitgesteld.

St Irenaeus van Lyon voorgedragen als doctor in de Rooms-katholieke kerk

De Rooms-katholieke gemeenschap in Lyon bereidt een voorstel voor om St Irenaeus van Lyon voor te dragen als doctor van deze kerk. Paus Franciscus van Rome heeft zich positief geuit over dit voorstel, zoals in dit artikel te lezen valt. Uiteraard stellen wij deze aandacht voor onze patroonheilige op prijs!

St Irenaeus verhuist naar de Radboud Universiteit

Het bestuur en de staf zijn zeer verheugd met dit nieuwsbericht op de website van de Radboud Universiteit:

Hieronder volgt het volledige bericht (eenzelfde bericht is gepubliceerd op de website van de Vrije Universiteit):

Per 1 juli 2021 verhuist het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) naar de Radboud Universiteit. Het bestuur van St Irenaeus heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het College van Bestuur van de Radboud Universiteit. Het instituut verzorgt academisch onderwijs en doet onderzoek naar Oosters-orthodox en Oriëntaals-orthodox christendom.

Geschiedenis

St Irenaeus werd opgericht in 2020 en is vernoemd naar de eerste grote theoloog van de (ongedeelde) christelijke kerk: St Irenaeus van Lyon. Het instituut is de opvolger van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie, dat in 2010 startte als het Amsterdams Centrum voor Oosters-orthodoxe Theologie. Rector van St Irenaeus, dr. Michael Bakker, vertelt: ‘Dit was een belangrijke stap in de emancipatie van de kwart miljoen mensen met een Orthodoxe achtergrond in Nederland. We zijn de VU dankbaar dat wij aan deze universiteit met haar inspirerende geschiedenis onze eerste stappen hebben mogen zetten.’

Toekomst

‘Toen we na onze pioniersfase op zoek gingen naar de definitieve vestigingsplaats voor het instituut, lag de keuze voor de Radboud Universiteit voor de hand’, zo licht bestuursvoorzitter van St Irenaeus, prof. mr. Arno Akkermans de verhuizing toe. ‘Deze universiteit heeft het verwante Instituut voor Oosters Christendom (IVOC) in huis en haar vakbibliotheek heeft de literatuur die nodig is voor ons onderzoek.’

Wat is Orthodox Christendom?

Orthodox Christendom is één van de drie grote stromingen binnen het christendom (naast de Rooms-katholieke en Protestantse), met zowel kerken die hun basis in Midden-, Zuid- en Oost-Europa hebben als kerken die in het Midden-Oosten en Afrika geworteld zijn. Sommige van deze kerken hebben al een lange traditie in Nederland, anderen zijn relatief recent gesticht door arbeidsmigranten en vluchtelingen die in de tweede helft van de twintigste eeuw in Nederland terecht zijn gekomen. Orthodox wordt in dit verband vaak met een hoofdletter geschreven om onderscheid te maken met het bijvoeglijk naamwoord ‘orthodox’, dat vooral gebruikt worden om binnen religieuze tradities als jodendom, christendom en islam de meer conservatieve groepen aan te duiden. Orthodoxe (met hoofdletter) christenen hechten veel waarde aan hun geloofstradities, maar beschouwen zichzelf niet per se als conservatief. Bakker: ‘Het Orthodoxe geloof is in het Westen relatief onbekend; ook onze eigen gelovigen hebben vaak weinig theologische kennis. St Irenaeus is één van de spelers in de wereld die bezig is om de traditie van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek weer op te bouwen, na honderden jaren vervolging en onderdrukking.’

Geestelijke verzorging

De hoofdtaak van St Irenaeus als Orthodox seminarium is het leveren van geestelijken en geestelijk verzorgers. Deze zijn nodig zijn voor het groeiend aantal Orthodoxe parochies en voor pastoraal werk bij de rijksoverheid en in zorginstellingen. Daarnaast verrichten de docenten wetenschappelijk onderzoek, waarvoor ook steeds meer van hun studenten belangstelling tonen.

Welkom

Prof. dr. Heleen Murre-van den Berg, vicedecaan van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen: ‘We heten onze nieuwe collega’s van St Irenaeus van harte welkom in de faculteit. Ze zijn nu bezig het onderwijs in te richten en we hopen snel hun komst te markeren met een symposium in hun nieuwe omgeving. Zowel wat betreft onderwijs als onderzoek kijken we uit naar een vruchtbare en stimulerende samenwerking.’


Inschrijving pre-master en minoren Orthodox Christianity

De staf van St Irenaeus werkt hard aan uitbreiding en aanpassing van het onderwijsprogramma. Informatie over de pre-master Orthodox Christianity kunt u hier vinden en over de minoren hier. Hebt u belangstelling voor één van deze opleidingen maak dit dan kenbaar via de formulieren op deze webpagina’s.