Nieuws van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Geslaagde opening St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Afgelopen vrijdag werd het St Irenaeus instituut formeel geopend aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met een kleine waterwijding door Metropoliet Athenagoras, co-voorzitter van de Orthodoxe Zendende Instantie. De andere co-voorzitter, Aartsbisschop Polycarpus, sprak een gebed en de zegen uit. De decaan van de faculteit verwelkomde het instituut aan de universiteit. Vader John McGuckin gaf een lezing met als titel St. Cyril of Alexandria (c. 378-444): The Reconciler of the Church’s Family Feuds. Na afloop werd hij benoemd tot honorary fellow van het instituut. De rector van St Irenaeus, vader Michael Bakker vertelde over het onderwijs en projecten en nodigde tot slot de rector magnificus van de universiteit uit om tot slot het grote aantal aanwezigen (fysiek en via livestream) toe te spreken.


Voorafgaand aan de opening op vrijdag heeft vader Joseph Lucas uit Florida zijn proefschrift Offerer and Offering: Cyril of Alexandria on Jewish and Christian Sacrifice met succes verdedigd. Promotors waren vader John Behr en vader Andrew Louth, stafleden van ons instituut.
 

‘Proeverij’ in Amersfoort

Als onderdeel van de officiële opening op 9 september vond er op 10 september in de Orthodoxe Parochie Amersfoort een ‘proeverij’ plaats met de naam Welcome to our kitchen. Geïnteresseerden konden mini-colleges van onze stafleden bijwonen. Deze werden gevolgd door een colloquium onder leiding van vr John Behr, waaraan onze twee honorary fellows, vr Andrew Louth en vr John McGuckin, deelnamen.

 

Geestelijk vader van ons instituut overleden

Op donderdag 1 september is Metropoliet Kallistos (Timothy Ware) begraven in zijn woonplaats Oxford. Hij is op 24 augustus op bijna 88-jarige leeftijd ontslapen in de Heer. Eeuwige Gedachtenis! 
Zijn talrijke artikelen, boeken en lezingen worden gekenmerkt door een grote eruditie en diepgang en zijn gekleurd door de praktijk van het Orthodoxe leven. Zijn grote kracht bestond erin de complexe traditie van het Oosters christendom helder en met humor toegankelijk te maken. Daarbij sloeg hij een brug naar het Westers christendom, waar hij zelf uit voortkwam (de Anglicaanse traditie). Tot op hoge leeftijd reisde hij de hele wereld rond. Zijn boeken The Orthodox Church en The Orthodox Way zijn voor velen een leidraad geworden. Met zijn wijze raad heeft hij zijn geestelijke kinderen richting gegeven op hun levenspad.

Metropoliet Kallistos kan beschouwd worden als de geestelijk vader van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut. Hij was bovendien de geestelijk vader van drie van de stafleden van ons instituut. Hij ondersteunde de oprichting van de voorganger van St Irenaeus (het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie) van harte en is de ontwikkelingen op dit gebied in Nederland op de voet blijven volgen. In navolging van hem proberen we enerzijds de kennis van onze tradities te verdiepen en anderzijds open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten, binnen en buiten de Orthodoxie. We gaan hierbij in de eerste plaats uit van de oorspronkelijke werken van de Vaders en Moeders van de Kerk die we bij voorkeur lezen in de taal waarin ze geschreven zijn. Zijn vertaalwerk heeft ons geïnspireerd om het initiatief te nemen voor een Nederlandse vertaling van de Psalmen vanuit het Grieks. 

Metropoliet Kallistos heeft bij verschillende gelegenheden in Nederland gesproken. Hier vindt u de opname van een lezing die hij hield tijdens het colloquium Modern Orthodox Thinkers in 2015 in Amsterdam. Hij begint, heel typerend, met een grapje over zijn overlijden.

Priesterwijding Simon Saliba

Op 24 juli heeft de priesterwijding van onze alumnus Simon Saliba plaatsgevonden. Na onze pre-master heeft hij de master Geestelijke Verzorging met succes afgerond. Op dit moment werkt hij als geestelijk verzorger in meerdere instellingen. Mor Polycarpus, aartsbisschop van het Nederlandse diocees van de Syrisch-orthodoxe Kerk en bestuurslid van de Orthodoxe Zendende Instantie, heeft hem voor de Mor Augin parochie in Hengelo gewijd. Wij wensen hem Gods zegen toe.

Onderwijs St Irenaeus

We zijn op 5 september met een grote groep nieuwe studenten gestart. Je kunt je voor onderwijs in het academisch jaar 2023-2024 opgeven via de desbetreffende pagina’s op deze website onder het kopje ‘Theologisch’. Op zaterdag 10 september konden potentiële studenten een indruk krijgen van wat St Irenaeus aan onderwijs te bieden heeft tijdens de ‘proeverij’ Welcome to our kitchen.