Nieuws van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Studentenbijeenkomst en lezing door vader John Behr op 20 januari

Op vrijdagmiddag 20 januari verzamelde zich een aantal premaster- en minorstudenten in de Orthodoxe Parochie Amersfoort om daar één van hun final papers van het eerste semester aan elkaar en aan onze docenten te presenteren. De presentaties waren erg leerzaam en stimulerend. ’s Avonds gaf vr John Behr een prikkelende lezing over hoe het begrip ‘kerk’ in de Vroege Kerk begrepen werd en vergeleek dit met onze hedendaagse opvattingen over dit begrip. 

Opening St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Op 9 september werd het St Irenaeus instituut formeel geopend aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met een kleine waterwijding door Metropoliet Athenagoras, co-voorzitter van de Orthodoxe Zendende Instantie. De andere co-voorzitter, Aartsbisschop Polycarpus, sprak een gebed en de zegen uit. De decaan van de faculteit, prof. dr. Heleen Murre-van den Berg, verwelkomde het instituut aan de universiteit. Vr John McGuckin gaf een lezing met als titel St. Cyril of Alexandria (c. 378-444): The Reconciler of the Church’s Family Feuds. Na afloop werd hij benoemd tot honorary fellow van het instituut. De rector van St Irenaeus, vr Michael Bakker vertelde over het onderwijs en projecten Tot slot sprak de rector magnificus van de universiteit, prof. dr. Han van Krieken het grote aantal aanwezigen (fysiek en via livestream) toe.

Vr John McGuckin vat de inhoud van zijn op deze dag gegeven lezing als volgt samen: ‘The great Christological arguments of the fifth century have left divisions in the catholic and apostolic churches of the East and West (families of belief which are closely bonded by shared spirituality and deep tradition), which are present even to the present day, despite many attempts to resolve them. One of the stumbling blocks is the issue of whether the Council of Chalcedon in 451, with its doctrine of ‘two natures – one hypostasis in the Incarnate Lord’ betrayed the theology of St. Cyril of Alexandria which had been given oecumenical status at the Council of Ephesus in 431, and whether it contradicted his teaching of the ‘One Incarnate Nature of God the Word Made Flesh’? St. Cyril has sometimes been portrayed as someone who stirred up conflicts, but can it be closer to the truth that he was very concerned for the unity of the church? and may model for us today ways out of our theological divisions that are both faithful to the patristic tradition yet also open-heartedly ecumenical?’

Eerste promotie vanuit St Irenaeus aan de Radboud Universiteit

Voorafgaand aan de opening op vrijdag 9 september heeft vr Joseph Lucas uit Florida zijn proefschrift Offerer and Offering: Cyril of Alexandria on Jewish and Christian Sacrifice met succes verdedigd. Promotors waren vr John Behr en vr Andrew Louth, stafleden van ons instituut.
 
Twee andere stafleden, vr Joan Lena en onze nieuwe honorary fellow vr John McGuckin, opponeerden samen met theologen uit binnen- en buitenland. Paranimfen van de promovendus waren zijn presvitera Irina en master student Thirza. De decaan van de Bijzondere Theologische Faculteit van de Radboud Universiteit, prof. dr. Carl Sterkens, zat de academische ceremonie voor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 7 februari 2019 promoveerde vr Alexandros Chouliarias aan de voorganger van ons instituut, het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie. Vr Alexandros verdedigde toen met succes zijn proefschrift over het mensbeeld van de Heilige Gregorios Palamas en ontving uit handen van zijn promotor vr John Behr zijn doctorsbul.
 
 

‘Proeverij’ in Amersfoort

Als onderdeel van de officiële opening op 9 september vond er op 10 september in de Orthodoxe Parochie Amersfoort een ‘proeverij’ plaats met de naam Welcome to our kitchen. Geïnteresseerden konden mini-colleges van onze stafleden bijwonen. Deze werden gevolgd door een colloquium onder leiding van vr John Behr, waaraan onze twee honorary fellows, vr Andrew Louth en vr John McGuckin, deelnamen.

In de eerste ronde gaf vr John Behr gaf een mini-college op het gebied van Orthodox Scripture: Opening the Scriptures, vr Joan Lena sprak in het kader van Orthodox Liturgie over Heaven on Earth en vr Michael Bakker gaf op het gebied van Orthodox History een mini-college met de titel ‘Orthodox’ = ‘orthodox’? In de tweede ronde gaf vr John Behr in het kader van Orthodox Theology een mini-college met de titel Who do you say I am? Vr Joan Lena op het gebied van Orthodox History over A Personal God en vr Michael Bakker over Wie of wat is de mens? op het gebied van Orthodoxe anthropologie (leer over de mens).

Het afsluitende colloquium had als onderwerp Orthodox Theological Education in the 21st Century. Op ons YouTube-kanaal staan opnames van het colloquium en een deel van de mini-colleges.

De ‘proeverij’ was een levendige gebeurtenis, vol enthousiaste gesprekken en gezelligheid. Naderhand meldden een aantal bezoekers zich aan als nieuwe kandidaten voor onze opleidingen.

Priesterwijding Yonas Dessu

Onze pre-master student Yonas Dessu werd op 2 oktober, op het Feest van de Kruisverheffing, tot priester gewijd in de Eritrees-Koptische Amanuelkerk te Kristiansand, Noorwegen. In totaal werden er bij die gelegenheid zeven mannen tot priester gewijd door Bisschop Paulos van het Europese Diocees, dat onder leiding staat van Zijne Heiligheid Patriarch Abune Qerlos I. Vr Yonas zal voornamelijk dienen in de Aartsengel St Michaelkerk in Drammen in Noorwegen.

 

Geestelijk vader van ons instituut overleden

Op donderdag 1 september is Metropoliet Kallistos (Timothy Ware) begraven in zijn woonplaats Oxford. Hij is op 24 augustus op bijna 88-jarige leeftijd ontslapen in de Heer. Eeuwige Gedachtenis! Zijn talrijke artikelen, boeken en lezingen worden gekenmerkt door een grote eruditie en diepgang en zijn gekleurd door de praktijk van het Orthodoxe leven. Zijn grote kracht bestond erin de complexe traditie van het Oosters christendom helder en met humor toegankelijk te maken. Daarbij sloeg hij een brug naar het Westers christendom, waar hij zelf uit voortkwam (de Anglicaanse traditie). Tot op hoge leeftijd reisde hij de hele wereld rond. Zijn boeken The Orthodox Church en The Orthodox Way zijn voor velen een leidraad geworden. Met zijn wijze raad heeft hij zijn geestelijke kinderen richting gegeven op hun levenspad.

Metropoliet Kallistos kan beschouwd worden als de geestelijk vader van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut. Hij was bovendien de geestelijk vader van drie van de stafleden van ons instituut. Hij ondersteunde de oprichting van de voorganger van St Irenaeus (het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie) van harte en is de ontwikkelingen op dit gebied in Nederland op de voet blijven volgen. In navolging van hem proberen we enerzijds de kennis van onze tradities te verdiepen en anderzijds open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten, binnen en buiten de Orthodoxie. We gaan hierbij in de eerste plaats uit van de oorspronkelijke werken van de Vaders en Moeders van de Kerk die we bij voorkeur lezen in de taal waarin ze geschreven zijn. Zijn vertaalwerk heeft ons geïnspireerd om het initiatief te nemen voor een Nederlandse vertaling van de Psalmen vanuit het Grieks. 

Metropoliet Kallistos heeft bij verschillende gelegenheden in Nederland gesproken. Hier vindt u de opname van een lezing die hij hield tijdens het colloquium Modern Orthodox Thinkers in 2015 in Amsterdam. Hij begint, heel typerend, met een grapje over zijn overlijden.

Priesterwijding Simon Saliba

Op 24 juli heeft de priesterwijding van onze alumnus Simon Saliba plaatsgevonden. Na onze pre-master, heeft hij ook de master Geestelijke Verzorging met succes afgerond. Op dit moment werkt hij als geestelijk verzorger in meerdere instellingen. Mor Polycarpus, aartsbisschop van het Nederlandse diocees van de Syrisch-orthodoxe Kerk en bestuurslid van de Orthodoxe Zendende Instantie, heeft hem voor de Mor Augin parochie in Hengelo gewijd. Wij wensen hem Gods zegen toe.