Nieuws van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Feestelijke opening van het instituut

St Irenaeus wordt feestelijk geopend op 9 en 10 september 2022. U bent van harte welkom!

In 2020 kreeg het Amsterdams Centum voor Orthodoxe Theologie (ACOT) een nieuwe naam: St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut. In 2021 verhuisde het instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam naar de Radboud Universiteit in Nijmegen. Deze gebeurtenissen vonden plaats tijdens de Covid pandemie, waardoor wij niet de mogelijkheid hadden om deze stappen gezamenlijk te vieren.

De feestelijke opening van St Irenaeus zal bestaan uit twee activiteiten: op 9 september de formele opening aan de universiteit (‘Welcome to our new home’) en op 10 september een informele ontmoeting in een Orthodoxe parochie, waarbij u kunt proeven van wat St Irenaeus te bieden heeft (‘Welcome to our kitchen’). De voertaal op beide dagen zal grotendeels Engels zijn.

Verdediging proefschrift over St Kyrillos van Alexandrië

Op vrijdag 9 september om 11:30, voorafgaand aan de officiële opening van het St Irenaeus Instituut aan de Radboud Universiteit (zie hieronder), verdedigt vader Joseph Lucas zijn proefschrift Offerer and Offering, Cyril of Alexandria on Jewish and Christian Sacrifice. Promotor is vader John Behr, co-promotor is vader Andrew Louth; beiden zijn stafleden van St Irenaeus. U bent van harte uitgenodigd om deze openbare verdediging bij te wonen. U kunt zich aanmelden via het formulier betreffende de officiële opening van St Irenaeus hieronder.

De Heilige Kyrillos (gelatiniseerd: Cyrillus), diens voorganger als aartsbisschop van Alexandrië St Athanasios en natuurlijk de eerste grote christelijke theoloog St Irenaeus van Lyon behoren tot de grote oecumenische leraren van de ongedeelde Kerk. De erudiete St Kyrillos heeft eretitels als ‘Pilaar van het Geloof’ en ‘Zegel van alle Vaders’ gekregen. Beide Orthodoxe families (in de huidige terminologie: de Oosters-orthodoxe en de Oriëntaals-orthodoxe) beroepen zich op zijn geschriften. Tegelijkertijd staat hij bekend als strijdvaardig en zelfs controversieel. Het is daarom belangrijk om zijn geschriften kritisch te bestuderen. Dat doet promovendus vader Joseph in zijn proefschrift, waarin hij een aantal van de bijbelcommentaren van St Kyrillos nauwgezet analyseert. Later op de middag zal vader John McGuckin, lid van de promotiecommissie, ingaan op andere aspecten van Kerkvader Kyrillos.

Programma opening op 9 en 10 september:

‘Welcome to our new home’
Wanneer: Vrijdag 9 september 2022, 14:30 – 18:30 uur
Waar: campus van de Radboud Universiteit

 • 14:30 Inloop met koffie en thee
 • 15:00 Welkomstwoorden
 • 15:30 Lezing door vader John McGuckin, Roemeens-orthodox priester en hoogleraar emeritus van Columbia University; de titel van zijn rede is: St. Cyril of Alexandria (c. 378-444): The Reconciler of the Church’s Family Feuds
 • 16:45 Programma’s, plannen en projecten van St Irenaeus
 • 17:30 Uitreiking van de certificaten aan studenten
 • Aansluitend: receptie 

‘Welcome to our kitchen’
Wanneer: Zaterdag 10 september 2022, 10:00 – 15:00 uur
Waar: Orthodoxe Parochie St Cornelius de Honderdman, Amersfoort
Kosten: Vrijwillige bijdrage van 15 euro (inclusief lunch)

 • 10:00 Koffie en thee
 • 10:30 Introductie
 • 10:45 Een ‘proeverij’ met verschillende workshops
 • 12:30 Lunch
 • 13:30 Colloquium Orthodox theological education in the 21st century
 • Sprekers: vader Andrew Louth en vader John McGuckin, respondent vader John Behr
 • 15:00 Einde van het programma

 Het is noodzakelijk om u voor één of beide dagen aanmelden via dit formulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en aanvullende informatie.

Vader John McGuckin over zijn lezing

“The great Christological arguments of the fifth century have left divisions in the catholic and apostolic churches of the East and West (families of belief which are closely bonded by shared spirituality and deep tradition), which are present even to the present day, despite many attempts to resolve them. One of the stumbling blocks is the issue of whether the Council of Chalcedon in 451, with its doctrine of ‘two natures – one hypostasis in the Incarnate Lord’ betrayed the theology of St. Cyril of Alexandria which had been given oecumenical status at the Council of Ephesus in 431, and whether it contradicted his teaching of the ‘One Incarnate Nature of God the Word Made Flesh’? St. Cyril has sometimes been portrayed as someone who stirred up conflicts, but can it be closer to the truth that he was very concerned for the unity of the church? and may model for us today ways out of our theological divisions that are both faithful to the patristic tradition yet also open-heartedly ecumenical?”

Voor meer informatie over vader John, zie deze biografie (Engels).

Educatieve master Godsdienst en Levensbeschouwing

Vanuit onze pre-master Orthodox Christianity kun je nu ook instromen in de tweejarige educatieve master Mens- en maatschappijwetenschappen, specialisatie Godsdienst en Levensbeschouwing. Hiermee kun je een eerstegraads lesbevoegdheid voor Godsdienst en Levensbeschouwing halen en dus docent worden in het voortgezet onderwijs. Met deze opleiding haal je tevens een mastergraad in de Religiewetenschappen/Theologie. De vooruitzichten op werk na of tijdens de studie zijn goed en er zijn volop doorgroeimogelijkheden, zoals faciliteiten om te promoveren naast je werk als docent.
 
De pre-master gaf al toegang tot de master Geestelijke Verzorging. Beide masters zijn Nederlandstalig. We werken ook aan de mogelijkheid om via een andere master je te bekwamen in wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van een proefschrift. Het is de bedoeling dat dit derde traject volledig in het Engels afgelegd kan worden.

Priesterwijding in Hengelo

Op 24 juli staat de priesterwijding gepland van onze alumnus Simon Saliba. Diaken Simon heeft de pre-master afgerond, heeft daarna de master Geestelijke Verzorging gevolgd en werkt nu als geestelijk verzorger in meerdere instellingen. Mor Polycarpus, aartsbisschop van het Nederlandse diocees van de Syrisch-orthodoxe Kerk en bestuurslid van de Orthodoxe Zendende Instantie, wijdt hem voor de Mor Augin parochie in Hengelo. Wij wensen hem Gods zegen toe.