Nieuws van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

De staf en het bestuur van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut wensen u een vreugdevol en vredig Pascha! Dit jaar begint het feest van de Opstanding van de Heer voor de Orthodoxen op 24 april, een week later dan het Westers Pasen.

De oorlog in Oekraïne werpt een schaduw over het Feest der Feesten. De staf van St Irenaeus heeft verschillende verklaringen tegen de oorlog ondertekend. Onze gedachten gaan ook uit naar conflicten in andere landen die minder in het nieuws zijn zoals in Ethiopië. De oorlog brengt ook pijnlijke herinneringen boven van bijvoorbeeld de strijd in voormalig Joegoslavië. Wij hopen en bidden vurig dat er in de paastijd een einde komt aan de oorlog.

Pre-master, minoren en masters

De inschrijvingen voor het komend academisch jaar (2022-2023) zijn open! Heb je interesse om de pre-master Orthodox Christianity te volgen, meld je dan aan via deze pagina; voor de minoren kijk je op deze paginaHeb je interesse in een van de masters, ga dan naar deze pagina.

KNAW webinar op 2 mei

Op maandagavond 2 mei neemt de rector van St Irenaeus, vader Michael Bakker, deel aan een webinar van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) met als titel ‘Oorlog in Oekraïne: religie en internationale betrekkingen’. Voor meer details en aanmelding, ga naar de website van de KNAW.

Vacature Museum Catharijne Convent

Het Museum Catherijne Convent Utrecht heeft een vacature voor een specialist Rooms-katholiek en Orthodox erfgoed. Als onderdeel van een vernieuwingsproces wil het museum ook aandacht schenken aan het Orthodoxe christendom.

Lezing vader Joan Lena

Op zaterdag 11 juni om 11 uur geeft vader Joan Lena, docent van ons instituut, een lezing in Amersfoort met de titel: Waarom vieren wij en ontvangen wij communie? Vr Joan zal met name ingaan op de teksten van de anaphora in de Byzantijnse, Syrische en Koptische tradities. Deze lezing over de Orthodoxe eucharistieviering is een vervolg op de lezing door vader Michael Bakker over mystagogie van 5 maart j.l. Aanmelding kan via dit formulier.

Save the dates: 9 september symposium en 10 september St Irenaeus-dag

Op 9 september vieren we tijdens een fysieke bijeenkomst de verhuizing van het St Irenaeus Instituut naar de Radboud Universiteit. Op die vrijdagmiddag zal een symposium gehouden worden op de campus te Nijmegen. Hoofdspreker is Fr John McGuckin, emeritus hoogleraar van Columbia University te New York en nu verbonden aan de Universiteit van Oxford. Op de volgende dag, zaterdag 10 september, zijn we van plan de eerste ‘St Irenaeus-dag’ te houden. Meer nieuws hierover volgt later.

Erkenning Orthodoxe Zendende Instantie

De Minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft op 13 oktober jl. de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI) voorlopig als zendende instantie erkend. Hiermee is de OZI officieel partner voor de rijksoverheid, samen met zeven andere religies en levensbeschouwelijke tradities. Het team van Orthodoxe geestelijk verzorgers werkzaam bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid zal hierdoor rechtstreeks onder het geestelijk gezag van de OZI vallen. Op deze manier is het grondwettelijk recht op vrijheid van godsdienst, dat ook geldt voor Orthodoxe gedetineerden, beter gewaarborgd.

Al meer dan tien jaar verlenen Orthodoxe geestelijk verzorgers als ambtenaren van het ministerie pastorale zorg aan Orthodoxe gedetineerden en andere ingeslotenen die dat wensen. St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut heeft een aantal van deze geestelijk verzorgers opgeleid en is bezig meer geestelijk verzorgers op te leiden.

De erkenning van de OZI is een belangrijke stap in de emancipatie van de kwart miljoen mensen in Nederland met een Orthodoxe achtergrond. Het is ook een belangrijk signaal dat deze groeiende groep haar plek in de maatschappij wil innemen en constructief wil samenwerken.

Omdat minister Dekker de Orthodoxen nog niet volledig heeft toegelaten als zelfstandige entiteit binnen het ministerie, heeft het bestuur van de OZI formeel bezwaar aangetekend. Voor meer informatie en de tekst van het bezwaarschrift zie de website van de OZI.

Pre-master, minoren en masters

De inschrijvingen voor het komend academisch jaar (2022-2023) zijn open! Ben je geïnteresseerd om de pre-master Orthodox Christianity te volgen, meld je dan aan via deze pagina; voor de minoren kijk je op deze pagina. Heb je interesse in een van de masters, ga dan naar deze pagina.

Psalmenboek van de Vroege Kerk

Psalmverzen vormen de belangrijkste bouwstenen voor de liturgische teksten van de Orthodoxe tradities. Vanuit St Irenaeus is twee jaar geleden het initiatief genomen om de Psalmen te vertalen op basis van de Septuagint. Dit is een meer dan tweeduizend jaar oude Griekse vertaling van het Oude Testament. De Septuagint werd uit het Hebreeuws vertaald door Joden in Alexandrië. De eerste Christenen lazen de Psalmen (en de overige boeken van het Oude Testament) vooral in deze vertaling. Zij interpreteerden de teksten in het licht van de opstanding uit de doden van Jezus Christus. Net als de leerlingen van Christus zagen zij hoe deze teksten voorafbeeldingen bevatten van wat zou gebeuren en een diepere waarheid openbaren. Zo lezen de Orthodoxen Ps 2:7 (De Heer sprak tegen mij: ‘Jij bent mijn Zoon, Ik heb je vandaag verwekt’) als verwijzend naar de geboorte van de Zoon van God vóór de eeuwen. Hierover dicht de hymnograaf Romanos de Melode in het citaat bij de Ethiopische kerstikoon aan het begin van deze nieuwsbrief.

De vertaaltechniek die het team van St Irenaeus hanteert, sluit nauw aan bij de vertaalprincipes van de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) die op 13 oktober jl. aan onze Koning Willem-Alexander is aangeboden. De vertaling van de Psalmen in NBV21 is gebaseerd op de (latere) Masoretische versie van het Hebreeuwse origineel, die op sommige punten verschilt van de (oudere) Griekse vertaling, de Septuagint. Wanneer in het Nieuwe Testament de Psalmen worden geciteerd, is dit meestal vanuit de Septuagint. Ook Kerkvaders zoals St Irenaeus van Lyon en St Athanasios van Alexandrië citeren de Septuagint in hun theologische werken. 

Het vertaalteam (op de foto van links naar rechts: vr Joan Lena, Menna Rempt, Nes van Hulzen en vr Michael Bakker) heeft deze week de laatste Psalm bereikt. Volgende maand begint een nieuwe ronde van herlezen en het verwerken van commentaar van meelezers vanuit de wetenschap en kerken. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) is van plan deze vertaling uit te geven in 2022. St Irenaeus en het NBG zijn in gesprek over verdere samenwerking op het gebied van bijbelvertalen.