Giften

Spreekt ons onderwijs, onderzoek en onze overige activiteiten u aan? Ondersteun ons dan graag ook financieel. U kunt eenmalig of regelmatig uw donatie overmaken op onderstaande rekening. De ondersteunende stichting van St Irenaeus heeft ANBI-status.

Stichting Orthodoxe Theologie, Spiritualiteit en Praxis, Amstelveen.

Bankrekeningnummer: NL35 INGB 0005391620

Financiële verantwoording: Het overzicht van Baten en Lasten over het kalenderjaar 2020 treft U hier aan: Baten&Lasten 2020.