Giften

Spreken ons onderwijs, onderzoek en onze overige activiteiten u aan? Ondersteun ons dan graag ook financieel. U kunt eenmalig of regelmatig uw donatie overmaken op onderstaand rekeningnummer. Houd er alstublieft rekening mee dat de ANBI-status van de ondersteunende stichting van St Irenaeus op dit moment nog in aanvraag is. 

Stichting St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Bankrekeningnummer: NL 40 INGB 0007 7871 39

Fiscaal nummer: 8611 82 832

De bestuursleden verrichten hun taken onbezoldigd

Hier vindt u het beleidsplan van de stichting