St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Universiteit

St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut is sinds juli 2021 verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en maakt integraal onderdeel uit van de Faculteit Filosofie Theologie en Religiewetenschappen. De officiële opening van St Irenaeus aan de universiteit vond op 9 september plaats (zie foto). De webpagina’s van het instituut op de RU-website zijn hier te vinden.

De basisfinanciering van het instituut is afkomstig van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op basis van een regeling voor ambtsopleidingen.

Van de stafleden zijn rector vr Michael Bakker, vr John Behr en vr Joan Lena (part-time) in dienst van de universiteit en zijn wetenschappelijk medewerkers van de faculteit. Vr John Behr is benoemd tot hoogleraar met als leeropdracht Orthodoxe theologie.

Het universitair onderwijs dat de stafleden van het instituut verzorgen, is onderdeel van het studieaanbod van de faculteit. Inschrijving voor de vakken die St Irenaeus aanbiedt, verloopt daarom via de universiteit. Informatie hierover is onder het menu ‘Theologisch’ op deze website te vinden.

Van 2010 tot 2021 was het instituut verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en stond toen bekend onder de naam Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT).

Het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

De oprichting van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut (kortweg St Irenaeus) op 8 april 2020 luidde een nieuw hoofdstuk in van de prille geschiedenis van de Orthodoxe theologie op universitair niveau in Nederland. St Irenaeus is de opvolger van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT). Het instituut valt onder het gezag van de Orthodoxe Zendende Instantie, het orgaan dat de ongeveer kwart miljoen mensen met een Orthodoxe achtergrond in Nederland vertegenwoordigt.