St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Pre-master

Deze opleiding geeft een solide basis in het Orthodoxe christendom op universitair niveau. Onderwerpen als geschiedenis, de Orthodoxe manier van de Bijbel lezen, liturgie, Kerkvaders (theologie) en anthropologie (het mensbeeld) komen aan bod. Zoals de naam al zegt, biedt deze pre-master toegang tot een master. Inmiddels zijn er zes lichtingen studenten afgestudeerd, van wie een aantal is doorgestroomd naar een master geestelijke verzorging en inmiddels werkzaam is als Orthodox geestelijk verzorger. Er zijn ook studenten die alleen de pre-master volgen; de opleiding is dan als het ware een mini-bachelor.

De pre-master bereidt studenten voor op de volgende master-opleidingen aan de Radboud: de master Geestelijke Verzorging (60 EC) en de educatieve master Mens- en maatschappijwetenschappen, specialisatie Godsdienst en Levensbeschouwing (120 EC). Een derde master is in de maak.
Toelatingseis voor de pre-master is een bachelor diploma (dat in een ander vak dan theologie mag zijn behaald) van een erkende Nederlandse universiteit of HBO-instelling, of een gelijkwaardig buitenlands diploma. Aan het HBO-diploma kunnen aanvullende eisen worden gesteld. De andere ingangseis is algemene kennis van de Bijbel.

Vader Simon Saliba (in 2022 tot priester gewijd), alumnus en Orthodox geestelijk verzorger in een aantal ziekenhuizen.

De pre-master Orthodox Christianity werd tot het academisch jaar 2021-2022 als éénjarig programma van 30 Europese Credits (EC; 1 EC staat voor 28 studie-uren) aangeboden. De positieve evaluaties van de studenten, samen met hun verzoek om uitbreiding van het aantal vakken, was een belangrijke reden om vanaf het academisch jaar 2021-2022 een extra jaar aan de opleiding toe te voegen.
De pre-master omvat 60 EC aan vakken verspreid over twee academische jaren, dus in totaal vier semesters van elk 15 EC. De studiebelasting van deze deeltijd-variant komt hiermee op een halve werkweek. Tijdens elke periode (= de helft van een semester) kun je één vak of maximaal twee vakken tegelijkertijd volgen, zie onderstaand schema:

Eventueel kun je de twee jaren combineren tot een voltijd-studie. In dat geval heb je gedurende een jaar een volledige studiebelasting van 60 EC.

Een groep studenten en docenten gezamenlijk aan tafel

We maken gebruik van de innovatieve onderwijsvorm ‘blended learning’, waarbij studenten het programma vrijwel geheel online volgen. Elk vak bestaat uit acht weken, waarbij de laatste week gereserveerd is voor het schrijven van de final paper. In de voorgaande zeven weken bestuderen studenten het leesmateriaal, de video’s, hebben een online bijeenkomst (virtual classroom) en beantwoorden schriftelijk vragen. Elk vak wordt afgesloten met presentaties van de final paper tijdens een fysieke bijeenkomst op de Nijmeegse campus. Door deze studievorm heeft de student minimale reistijd en grote flexibiliteit.

Vul graag onderstaand formulier in om je belangstelling voor de pre-master Orthodox Christianity kenbaar te maken. Je krijgt vervolgens nadere informatie over de toelatingsprocedure. Aanmelding bij de universiteit verloopt via Studielink.

Gedurende het eerste jaar studeren studenten van de pre-master samen met minor studenten. Ben je geïnteresseerd in het minor programma, bezoek dan deze pagina.

Voor het volgen van pre-master vakken als contractonderwijs, zie deze pagina (informatie via de universiteit) en deze pagina.

De flyer Pre-master/Minor St Irenaeus kan hier gedownload worden.

Registratie belangstelling pre-master Orthodox Christianity

Het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

De oprichting van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut (kortweg St Irenaeus) op 8 april 2020 luidde een nieuw hoofdstuk in van de prille geschiedenis van de Orthodoxe theologie op universitair niveau in Nederland. St Irenaeus is de opvolger van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT). Het instituut valt onder het gezag van de Orthodoxe Zendende Instantie, het orgaan dat de ongeveer kwart miljoen mensen met een Orthodoxe achtergrond in Nederland vertegenwoordigt.