Pre-master Orthodox Christianity

Deze opleiding geeft een solide basis in het Orthodoxe christendom op universitair niveau. Onderwerpen als geschiedenis, de Orthodoxe manier van de Bijbel lezen, liturgie, Kerkvaders (theologie) en antropologie (het mensbeeld) komen aan bod. Zoals de naam al zegt, biedt deze pre-master toegang tot een master. Inmiddels zijn er vier lichtingen studenten afgestudeerd, van wie een aantal is doorgestroomd naar een master geestelijke verzorging en inmiddels werkzaam is als Orthodox geestelijk verzorger. Er zijn echter ook studenten die alleen de pre-master volgen; de opleiding is dan als het ware een mini-bachelor.
De pre-master bereidt voor op de volgende master opleidingen aan de Radboud: de master Geestelijke Verzorging (60 EC) en de educatieve master Mens- en maatschappijwetenschappen, specialisatie Godsdienst en Levensbeschouwing (120 EC).

Toelatingseis voor de pre-master is een bachelor diploma (dat in een ander vak dan theologie mag zijn behaald) van een erkende Nederlandse universiteit of HBO-instelling, of een gelijkwaardig buitenlands diploma. Aan het HBO-diploma kunnen aanvullende eisen worden gesteld. De andere ingangseis is algemene kennis van de Bijbel. 

Simon Saliba, alumnus en Orthodox geestelijk verzorger in een aantal ziekenhuizen.

De pre-master Orthodox Christianity werd tot het academisch jaar 2021-2022 als éénjarig programma van 30 Europese Credits (EC; 1 EC staat voor 28 studie-uren) aangeboden. De studiebelasting bedroeg een halve werkweek (een voltijds studiejaar bestaat uit 60 EC aan vakken). De positieve evaluaties van de studenten, samen met hun verzoek om uitbreiding van het aantal vakken, zijn een belangrijke reden voor ons geweest om vanaf het academisch jaar 2021-2022 een extra jaar aan de opleiding toe te voegen. Vanaf het academisch jaar 2022-2023 kunnen afgestudeerden die de oude pre-master van 30 EC hebben gevolgd dit extra jaar ook volgen. 

De pre-master omvat 60 EC aan vakken verspreid over twee academische jaren, dus in totaal vier semesters. Tijdens elk semester worden drie vakken simultaan aangeboden:

Eerste jaar, eerste semester
1. Orthodox History I – 5 EC
2. Orthodox Scripture – 5 EC
3. Orthodox Liturgy I – 5 EC


Eerste jaar, tweede semester
4. Orthodox Liturgy II – 5 EC
5. Orthodox Theology I – 5 EC
6. Orthodox Anthropology – 5 EC

Tweede jaar, eerste semester

7. Orthodox History II – 5 EC
8. Introductie Religiewetenschappen – 5 EC
9. Methoden en Technieken I – 5 EC

Tweede jaar, tweede semester
10. Orthodox Theology II – 5 EC
11. Thesis workshop – 10 EC


De vakken 1 t/m 7 en 10 worden in het Engels gegeven en verzorgd door de volgende docenten van St Irenaeus: vr John Behr, vr Michael Bakker, vr Joan Lena en eventueel door gastdocenten. De voertaal bij de vakken 8, 9 en 11 is waarschijnlijk Nederlands; hierover volgt later informatie.

We maken gebruik van de innovatieve onderwijsvorm ‘blended learning’ waarbij studenten het programma geheel online kunnen volgen. Wel zullen er optionele studiedagen georganiseerd worden, waarop studenten colleges kunnen volgen en elkaar fysiek kunnen ontmoeten. Elk vak bestaat uit ongeveer acht modules met verschillende opdrachten die gedurende twee weken grotendeels naar eigen inzicht kunnen worden ingepland. Door deze studievorm is het mogelijk om het programma met werk en/of gezin te combineren. De ervaring leert dat naast discipline het regelmatig (online) contact met de docenten en mede-studenten een belangrijke succesfactor is.

Het programma bestaat uit lees- en schrijfopdrachten waarbij studenten, binnen de daarvoor per studieweek vastgestelde deadlines, zelf hun tijd kunnen indelen.

Vul voor aanmelding voor de pre-master Orthodox Christianity 2022-2023 graag dit formulier in. Nadere informatie over de toelatingsprocedure wordt aansluitend gegeven.

Gedurende het eerste jaar studeren pre-master studenten samen met minor studenten. Bent u geïnteresseerd in het minor programma, bezoek dan de pagina minoren.

Kijk hier voor het volgen van pre-master vakken als contractonderwijs.