Orthodoxe Zendende Instantie

Nieuws van de OZI

Op 16 december 2018 werd in Rotterdam de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI) opgericht. Namens de ongeveer een kwart miljoen Orthodoxen in Nederland treedt de Orthodoxe Zendende Instantie op als vertegenwoordigend orgaan bij de Nederlandse rijksoverheid. In de praktijk betreft het de ministeries van Justitie en Veiligheid, van Defensie (geestelijke verzorging van resp. gedetineerden en militairen) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (academische theologische opleiding). Daarnaast fungeert de OZI als aanspreekpunt op het gebied van standaarden en scholing voor geestelijke verzorging bij zorginstellingen, politie en in de eerstelijnszorg.

Op 28 oktober 2019 stelde het bestuur van de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI, zie www.orthodox.nl) het bestuursstatuut van de OZI vast. Het bestuur bestaat uit: Metropoliet Athenagoras (Patriarchaat van Constantinopel en voorzitter van de Oosters-orthodoxe koepel OKIN; zie www.orthodoxekerk.net) en Bisschop Arseny (Koptisch-orthodoxe bisschop van Nederland en voorzitter van de Oriëntaals-orthodoxe koepel SOKIN; zie www.sokin.nl). Als bestuurssecretarissen werden benoemd mr drs Annet Crouwel (Russisch-orthodox; links op de foto), en mr Elizabeth Ilik (Syrisch-orthodox; rechts op de foto). 

Op 6 november 2019 heeft het OZI-bestuur minister Dekker van Rechtsbescherming verzocht om de OZI te erkennen als zendende instantie. Als de minister deze aanvraag, die oorspronkelijk in 2010 is ingediend, honoreert, zouden de Orthodoxen de achtste zelfstandige denominatie binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden. Al tien jaar biedt een team van Orthodoxe geestelijk verzorgers pastorale zorg aan gedetineerden, maar zij vallen nu onder het Protestantse justitiepastoraat. In dit team zijn de Oosters-orthodoxe en Oriëntaals-orthodoxe families vertegenwoordigd.

Het is een vrij recente ontwikkeling dat de Orthodoxen in Nederland zo hecht met elkaar samenwerken en samen studeren. Maar ook elders zijn de twee Orthodoxe families na een schisma van meer dan 1500 jaar aan het ontdekken wat hen bindt en aan het onderzoeken of er theologische obstakels bestaan voor het herstel van de eucharistische communie. Studenten ervaren het als zeer waardevol om samen de Orthodoxe kerkgeschiedenis en theologie te bestuderen.

Voor meer informatie, zie: http://orthodox.nl