St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Orthodoxe Zendende Instantie

Nieuws van de OZI

Op 16 december 2018 werd in Rotterdam de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI) opgericht. Namens de ongeveer een kwart miljoen Orthodoxen in Nederland treedt de Orthodoxe Zendende Instantie op als vertegenwoordigend orgaan bij de Nederlandse rijksoverheid. In de praktijk betreft het de ministeries van Justitie en Veiligheid, van Defensie (geestelijke verzorging van resp. gedetineerden en militairen) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (academische theologische opleiding). Daarnaast fungeert de OZI als aanspreekpunt op het gebied van standaarden en scholing voor geestelijke verzorging bij zorginstellingen, politie en in de eerstelijnszorg.

Het is een vrij recente ontwikkeling dat de Orthodoxen in Nederland zo hecht met elkaar samenwerken en samen studeren. Maar ook elders zijn de twee Orthodoxe families na een schisma van meer dan 1500 jaar aan het ontdekken wat hen bindt en aan het onderzoeken of er theologische obstakels bestaan voor het herstel van de eucharistische communie. Studenten ervaren het als zeer waardevol om samen de Orthodoxe kerkgeschiedenis en theologie te bestuderen.

Voor meer informatie, zie: http://orthodox.nl

Het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

De oprichting van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut (kortweg St Irenaeus) op 8 april 2020 luidde een nieuw hoofdstuk in van de prille geschiedenis van de Orthodoxe theologie op universitair niveau in Nederland. St Irenaeus is de opvolger van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT). Het instituut valt onder het gezag van de Orthodoxe Zendende Instantie, het orgaan dat de ongeveer kwart miljoen mensen met een Orthodoxe achtergrond in Nederland vertegenwoordigt.