St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Orthodox

Wij schrijven ‘Orthodox’ met een hoofdletter ter aanduiding van één van de drie grote stromingen binnen het christendom (naast de Rooms-katholieke en Protestantse). Dit om verwarring te voorkoming met het bijvoeglijk naamwoord ‘orthodox’, dat ook gebruikt worden om bepaalde groepen Protestanten, Joden of Moslims aan te duiden en vaak de bijbetekenis ‘conservatief’ heeft – Orthodoxe christenen beschouwen zichzelf als traditioneel, maar niet per definitie als conservatief.

De toevoeging ‘Oosters christendom’ kan helpen om de Orthodoxen enigszins te plaatsen. De Orthodoxe als wereldreligie is echter allang niet meer beperkt tot het Oosten. Met koningin Anna Pavlovna Romanova (1795-1865) als meest prominente geloofsgenote zou je de Orthodoxe traditie inmiddels als een inheems geloof kunnen beschouwen. Nederland telt nu ongeveer een kwart miljoen mensen met een Orthodoxe achtergrond.

‘Oosters-orthodox’ is ook niet bevredigend omdat dit alleen verwijst naar één van de twee ‘families’ die je binnen de Orthodoxie kunt onderscheiden: de Oosters-orthodoxe en de Oriëntaals-orthodoxe. Deze terminologie is afkomstig van de Wereldraad van Kerken, maar nogal kunstmatig, want oosters en oriëntaals betekenen hetzelfde; het Frans heeft er niet eens twee aparte woorden voor.

Vandaar dat ‘Orthodox’ (met hoofdletter) de meest bevredigende naam voor ons is.

Het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

De oprichting van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut (kortweg St Irenaeus) op 8 april 2020 luidde een nieuw hoofdstuk in van de prille geschiedenis van de Orthodoxe theologie op universitair niveau in Nederland. St Irenaeus is de opvolger van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT). Het instituut valt onder het gezag van de Orthodoxe Zendende Instantie, het orgaan dat de ongeveer kwart miljoen mensen met een Orthodoxe achtergrond in Nederland vertegenwoordigt.