St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Nieuws (tijdelijk opslag van het nieuws)

Deze website is onder constructie

St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut opgericht

Graag berichten wij u over een nieuw hoofdstuk in de prille geschiedenis van de Orthodoxe theologie op universitair niveau in Nederland: de oprichting van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut (kortweg St Irenaeus). St Irenaeus is de opvolger van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT) en werd online (!) opgericht op 8 april 2020 door notaris Rob Huzink van Accordo te Amersfoort. Het instituut valt onder het gezag van de Orthodoxe Zendende Instantie, het orgaan dat de ongeveer kwart miljoen mensen met een Orthodoxe achtergrond in Nederland vertegenwoordigt. Oprichting St Irenaeus

Waarom St Irenaeus?

Tien jaar geleden werd het Amsterdam Centre for Eastern Orthodox Theology (ACEOT) opgericht met als stafleden vader Michael Bakker (directeur) en vader Andrew Louth, die na zijn emeritaat in Durham bereid was als gasthoogleraar maandelijks het Kanaal over te steken. Vijf jaar geleden honoreerde minister Bussemaker de aanvraag voor een Orthodoxe ambtsopleiding en konden we deze opleiding gaan ontwikkelen. Om te benadrukken dat het instituut zowel de Oosterse- als de Oriëntaals-orthodoxe families bedient, werd destijds besloten de “E” van Eastern uit de naam te verwijderen. Bovendien is het Orthodoxe geloof allang niet meer beperkt tot het Oosten.   De staf werd uitgebreid met vader John Behr, die de Metropoliet Kallistos Ware leerstoel in de Orthodoxe theologie bekleedt, en vader Joan Lena die liturgische theologie doceert. Inmiddels hebben 15 studenten de pre-master/minor Orthodox Christianity afgerond, twee studenten de Orthodoxe variant van de master Spiritual Care en is één student gepromoveerd. Op dit moment studeert de derde lichting premaster/minor-studenten en ronden master-studenten hun studie af. Voor het komende collegejaar hebben zich nu al zeven studenten voor de pre-master en zes studenten voor de minor aangemeld!   Zowel de ontwikkelingen van de afgelopen jaren als de toekomstplannen, vragen om een volgende stap. Een solide basis in de vorm van een zelfstandig instituut en de verdere borging van de pan-Orthodoxe identiteit zijn noodzakelijk geworden. De oprichting van St Irenaeus beoogt onder andere dat te bereiken.    St Irenaeus van Lyons wordt beschouwd als de eerste grote theoloog van de christelijke kerk die in de tweede eeuw heel divers en tegelijkertijd ongedeeld was. Deze kerkvader was de eerste die een alomvattend beeld schetste van Gods oikonomia (heilsbeschikking) van de schepping tot het eschaton (eindtijd). Kortom, een zeer geschikte naamheilige voor ons instituut. Zijn feestdag is op 23 augustus. Een nieuw instituut betekent ook een nieuw bestuur. De zes bestuursleden weerspiegelen de diversiteit van de Orthodoxe gemeenschap in Nederland. Vanuit de Oosters-orthodoxe familie heeft het stichtingsbestuur de volgende leden: prof. mr dr Arno Akkermans (Russisch-orthodoxe parochie Amsterdam, voorzitter), dr Stella Gryllia (Grieks-orthodoxe parochie Rotterdam), drs Nes van Hulzen (Orthodoxe Parochie Amersfoort) en vanuit de Oriëntaals-orthodoxe familie: priester dr Mena Habib (Koptisch-orthodoxe parochie Eindhoven), mr Atiya Turan (Syrisch-orthodoxe parochie Hengelo, secretaris) en drs Mesfin Aman Aragaw MBA (Ethiopisch-orthodoxe kerk Amsterdam, penningmeester). De staf van St Irenaeus zal alle huidige en geplande activiteiten van het ACOT voortzetten en blijft voorlopig bereikbaar op de u bekende mailadressen en telefoonnummers.     Hoewel de pandemie beperkingen oplegt, kunnen de huidige pre-master-, minor- en master-studenten hun studie voortzetten. Ons onderwijs vond al grotendeels online plaats.  

De pre-master/minor Orthodox Christianity heeft nog enkele plekken

Tijdens de verbouwing gaat het werk gewoon door. Inmiddels hebben zich al een flink aantal kandidaten aangemeld voor de pre-master/minor Orthodox Christianity. Deze opleiding die nu zijn derde lichting studenten telt wordt volgend jaar licht aangepast. Bovendien zal een tweede jaar worden ontwikkeld, zodat de pre-master in totaal 60 studiepunten (ECTS) zal omvatten. 

Het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

De oprichting van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut (kortweg St Irenaeus) op 8 april 2020 luidde een nieuw hoofdstuk in van de prille geschiedenis van de Orthodoxe theologie op universitair niveau in Nederland. St Irenaeus is de opvolger van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT). Het instituut valt onder het gezag van de Orthodoxe Zendende Instantie, het orgaan dat de ongeveer kwart miljoen mensen met een Orthodoxe achtergrond in Nederland vertegenwoordigt.