Onze naam

Wij schrijven ‘Orthodox’ met een hoofdletter ter aanduiding van één van de drie grote stromingen binnen het christendom (naast de Rooms-katholieke en Protestantse). Dit om verwarring te voorkoming met het bijvoeglijk naamwoord ‘orthodox’, dat ook gebruikt worden om bepaalde groepen Protestanten, Joden of Moslims aan te duiden en vaak de bijbetekenis ‘conservatief’ heeft – Orthodoxe christenen beschouwen zichzelf als traditioneel, maar niet per definitie als conservatief.