St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Video vader John Behr: The Great Mystery: We Shall All Be Changed

Op 21 oktober 2023 heeft vader John Behr in de Koptische kerk in Amsterdam een lezing (in het Engels) gehouden getiteld The Great Mystery: We Shall All Be Changed (1 Kor 15:51). Zoals hij onze studenten tot nadenken zet, prikkelde hij de aanwezigen met zijn vragen en observaties. Hij vertelde onder andere hoe het lezen van de Bijbel als één boek leidt tot een lineair beeld van de heilsgeschiedenis. De ‘apocalyptische’ lezing van de Schrift (het Oude Testament) door de apostel Paulus leidt tot een radicaal ander beeld. Op basis van zijn werk over St Irenaeus en St Gregorios van Nyssa presenteerde vader John ons leven als een proces van werkelijk mens worden.

Wij willen u graag een opname van deze lezing aanbieden voor het geval u de lezing hebt moeten missen of nog eens wilt beluisteren:

De handout is in de video ingesloten.

Meer berichten van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut