St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Symposium Trauma & Healing 

Op vrijdagmiddag 28 juni organiseerde het Instituut voor Oosters Christendom, ons zusterinstituut aan de Radboud Universiteit, een mini-symposium. Het thema was trauma en heling. Een van de sprekers was de rector van St Irenaeus met een bijdrage getiteld ‘Liturgische heling in de Orthodoxe praktijk: een beschouwing’. Vr Michael behandelde een recente casus en ging in op trauma in Orthodoxe geestelijke verzorging.

De tweede spreker was aalmoezenier Sanneke Brouwers die vertelde over haar werk als geestelijk verzorger in de Nederlandse krijgsmacht en het promotieonderzoek dat ze doet. Een verslag van haar lezing staat op het Platform Oosters Christendom. Als derde sprak de Orthodoxe theoloog Petre Maican, collega aan de Radboud Universiteit.

Meer berichten van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut