St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Gesprek met Kathi Hansen-Löve, bestuursvoorzitter St Irenaeus

Mr dr Kathi Hansen-Löve heeft op 21 september 2023 prof mr dr Arno Akkermans opgevolgd als bestuursvoorzitter van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut. Hier volgt een kort gesprek met haar:

Je bent als advocaat bestuursvoorzitter van een wetenschappelijk instituut geworden. Wat is je band met de wetenschap?

Ik werk inmiddels inderdaad al 20 jaar als advocaat. Nu heeft dat ook een wetenschappelijke kant: je moet immers de vakliteratuur bijhouden en voor zaken onderzoek doen, maar mijn affiniteit met de wetenschap stamt van eerder. Voordat ik rechten studeerde, heb ik in Amsterdam slavistiek gestudeerd; dit is ook het vakgebied waarop ik gepromoveerd ben. Ik heb toendertijd de switch naar rechten gemaakt, omdat ik merkte dat ik graag iets wilde doen waarbij interpersoonlijk contact een grotere rol speelt. Mijn bewondering voor de wetenschappelijke wereld en degenen die daar hun plek weten te vinden, is echter nooit verdwenen.

Hiernaast heb ik ook een persoonlijkere band met het St Irenaeus Instituut. De rector van het St Irenaeus Instituut, vader Michael, ken ik al vanaf mijn tijd bij slavistiek. Ik heb de voorganger van het St Irenaeus Instituut, het ACEOT (later ACOT) hierdoor van de zijlijnen geboren zien worden. Het idee van een Orthodox wetenschappelijk instituut sprak mij toen al erg aan. Het is een grote verrijking dat ook Orthodoxe geestelijk verzorgers in Nederland een passende opleiding kunnen volgen en zich kunnen inzetten in bijvoorbeeld gevangenissen.

Misschien is het ook goed om iets te zeggen over de benoemingsprocedure. Ik ben voorgedragen door de vorige voorzitter, Arno Akkermans. Vervolgens heeft het bestuur van de Orthodoxe Zendende Instantie mijn benoeming bekrachtigd. (Het St. Irenaeus Instituut valt onder het gezag van de Orthodoxe Zendende Instantie.) Het is natuurlijk ook handig om een jurist in het bestuur van een stichting te hebben (de vorige voorzitter was toevallig ook een jurist).

Je hebt kennis gemaakt met de decaan en de directeur van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiestudies van de Radboud Universiteit, waar St Irenaeus is gevestigd. Wat is je indruk van de faculteit?

Ik was erg blij om op 4 maart (2024) op de Radboud Universiteit kennis te kunnen maken met Heleen (Murre-van den Berg), de decaan, en Annemarie (Hinten-Nooijen), de directeur van de faculteit. Vader Michael heeft mij eerst een rondleiding gegeven over de verdieping van de faculteit, waarna er een gesprek met Heleen en Annemarie plaatsvond. Het was een warm gesprek, waarvan ik de indruk kreeg dat wij als instituut zeer welkom zijn op de universiteit en er ook erg goed passen. De Radboud Universiteit heeft natuurlijk al een rijke traditie waar wij goed bij aansluiten. Ik denk bijvoorbeeld aan het IvOC (Instituut voor Oosters Christendom), dat ook aan de faculteit verbonden is. Heleen en Annemarie wisten ook inhoudelijk veel over de Orthodoxe kerken en waren goed op de hoogte van de samenstelling van het bestuur van het instituut en de OZI, en hadden veel belangstelling voor het werk van het instituut. Ik denk dat wij als instituut ook zeker een aanwinst en een verrijking zijn voor de universiteit.

In wat voor toestand heb je het instituut aangetroffen?

Ik denk dat we een hele gezonde vakgroep hebben, met een sterk team met goede ondersteuning. Ik heb onlangs persoonlijk kennis kunnen maken met onze professor, vader John Behr. Ik kende hem uiteraard al wel, maar ik had hem nog niet in persoon ontmoet. Het werd me uit deze kennismaking duidelijk dat hij zich buitengewoon inzet voor het instituut. We zijn als instituut gezegend dat we zulke internationale en deskundige stafleden hebben, die voor Nederland unieke kennis bezitten op het gebied van de Vroege Kerk en de Orthodoxie. Zij brengen allemaal hun eigen ervaringen en expertises mee. Daarnaast wordt er optimaal gebruik gemaakt van de moderne onderwijsmogelijkheden, waardoor de studie ook goed bereikbaar is voor mensen in verschillende omstandigheden.

Wat zie je als belangrijke doelen voor St Irenaeus in de toekomst?

Het St Irenaeus Instituut is sinds de oprichting in 2020 verbonden aan de Radboud Universiteit. In 2025 zullen we gezamenlijk met de universiteit de verbintenis evalueren. Nu we een paar jaar hebben kunnen settelen aan de RU en wortel hebben kunnen schieten, is het nu tijd om verder te groeien. Niet per sé alleen in studentenaantallen, maar ook in de activiteiten die we ondernemen en in wat we de Orthodoxe en academische wereld te bieden hebben.

Hoe zie je jouw rol als voorzitter hierin?

Als voorzitter van de stichting ben ik gemachtigd om de formele zaken te regelen, maar uiteindelijk is het aan de rector om het beleid uit te voeren. Het stichtingsbestuur komt minimaal 4 keer per jaar in vergadering bijeen waarbij de rector ook altijd aanschuift om verslag te doen van het gevoerde beleid en waar, in samenspraak tussen het bestuur en de rector, nieuw beleid ontwikkeld wordt. Als het nodig is weten we elkaar uiteraard ook tussendoor makkelijk en snel te vinden.

Meer berichten van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut