St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Geestelijk vader van ons instituut overleden

Op donderdag 1 september is Metropoliet Kallistos (Timothy Ware) begraven in zijn woonplaats Oxford. Hij is op 24 augustus op bijna 88-jarige leeftijd ontslapen in de Heer. Eeuwige Gedachtenis! 
Zijn talrijke artikelen, boeken en lezingen worden gekenmerkt door een grote eruditie en diepgang en zijn gekleurd door de praktijk van het Orthodoxe leven. Zijn grote kracht bestond erin de complexe traditie van het Oosters christendom helder en met humor toegankelijk te maken. Daarbij sloeg hij een brug naar het Westers christendom, waar hij zelf uit voortkwam (de Anglicaanse traditie). Tot op hoge leeftijd reisde hij de hele wereld rond. Zijn boeken The Orthodox Church en The Orthodox Way zijn voor velen een leidraad geworden. Met zijn wijze raad heeft hij zijn geestelijke kinderen richting gegeven op hun levenspad.

Metropoliet Kallistos kan beschouwd worden als de geestelijk vader van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut. Hij was bovendien de geestelijk vader van drie van de stafleden van ons instituut. Hij ondersteunde de oprichting van de voorganger van St Irenaeus (het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie) van harte en is de ontwikkelingen op dit gebied in Nederland op de voet blijven volgen. In navolging van hem proberen we enerzijds de kennis van onze tradities te verdiepen en anderzijds open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten, binnen en buiten de Orthodoxie. We gaan hierbij in de eerste plaats uit van de oorspronkelijke werken van de Vaders en Moeders van de Kerk die we bij voorkeur lezen in de taal waarin ze geschreven zijn. Zijn vertaalwerk heeft ons geïnspireerd om het initiatief te nemen voor een Nederlandse vertaling van de Psalmen vanuit het Grieks. 

Metropoliet Kallistos heeft bij verschillende gelegenheden in Nederland gesproken. Hier vindt u de opname van een lezing die hij hield tijdens het colloquium Modern Orthodox Thinkers in 2015 in Amsterdam. Hij begint, heel typerend, met een grapje over zijn overlijden.

Meer berichten van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut