St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

ANBI

Stichting Orthodoxe Theologie, Spiritualiteit en Praxis

RSIN/Fiscaal nummer: 8224.19.956
Postadres: Icaruslaan 18, 1185 JM Amstelveen
Email: hvdtak@xs4all.nl
Telefoon: 020-6414528
Doelstelling van de stichting: Het bevorderen van de kennis van de levende wereld achter iconen, Orthodoxe kerkzang en Dostojevski.

Beknopt beleidsplan voor de verwezenlijking van deze doelstelling:

A. Theologie

De stichting beijvert zich voor de wetenschappelijke bestudering in Nederland van de derde grote stroming van het christendom door:
1. het oprichten en onderhouden van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut met een bijbehorend (gast)hoogleraarschap;
2. ondersteuning van academisch onderzoeken op het gebied van de Oosters-orthodoxe theologie en haar in-culturalisatie (in Europa);
3. ondersteuning van bijbehorend onderwijs, met name ter (na)scholing van Orthodoxe geestelijke verzorgers voor Nederlandse gevangenissen, ziekenhuizen, scholen en de krijgsmacht.

B. Spiritualiteit

De stichting wil tegemoetkomen aan de groeiende interesse in de Orthodoxe spiritualiteit door lezingen, publicaties en mediaoptredens voor een breed publiek.

C. Praxis

De stichting ondersteunt praktische projecten vanuit de Oosters-orthodoxe kerk op het gebied van pastoraat en diaconaat, indien mogelijk in samenwerking met katholieken en protestanten, waarbij kennis, kunde en spiritualiteit gedeeld kunnen worden.

Het bestuur van de stichting:

voorzitter: prof. M. V. Antokolskaia
secretaris: dr. J.G van der Tak
penningmeester: ing. J.M van der Kamp
lid: vr. Hildo Bos
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Financiële Verantwoording:

Het overzicht van Baten en Lasten over het kalenderjaar 2023 treft U hier aan :

Baten en Lasten 2023

Het bankrekeningnummer van de stichting is NL35INGB0005391620
t.n.v. Stichting Orthodoxe Theologie, Spiritualiteit en Praxis, te Amsterdam
IBAN: NL35INGB0005391620
BIC: INGBNL2A

Het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

De oprichting van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut (kortweg St Irenaeus) op 8 april 2020 luidde een nieuw hoofdstuk in van de prille geschiedenis van de Orthodoxe theologie op universitair niveau in Nederland. St Irenaeus is de opvolger van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT). Het instituut valt onder het gezag van de Orthodoxe Zendende Instantie, het orgaan dat de ongeveer kwart miljoen mensen met een Orthodoxe achtergrond in Nederland vertegenwoordigt.