St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Op 24 juli heeft de priesterwijding van onze alumnus Simon Saliba plaatsgevonden. Na onze pre-master heeft hij de master Geestelijke Verzorging met succes afgerond. Op dit moment werkt hij als geestelijk verzorger in meerdere instellingen. Mor Polycarpus, aartsbisschop van het Nederlandse diocees van de Syrisch-orthodoxe Kerk en bestuurslid van de Orthodoxe Zendende Instantie, heeft hem voor de Mor Augin parochie in Hengelo gewijd. Wij wensen hem Gods zegen toe.