St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Nieuwe bureaumanager St Irenaeus

St Irenaeus heeft sinds kort een nieuwe bureaumanager: Menna Rempt heeft onder meer het beheer van de e-mail, de social media en de website van Nino van Gelderen overgenomen. Wij willen Nino heel hartelijk danken voor haar inzet en harde werk en Menna welkom heten!

Menna (l) en Nino (r) tijdens de overdracht

Meer berichten van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut