St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Bijeenkomst studenten op 22 mei

Op maandag 22 mei kwamen we in Nijmegen met een groot aantal van onze studenten bijeen. Het was een inspirerende dag waarop final papers en scripties werden gepresenteerd. We sloten de dag af met een maaltijd in het restaurant (‘De Refter’) van de universiteit.

Priesterwijding Yonas Dessu

priesterwijding

Onze pre-master student Yonas Dessu werd op 2 oktober, op het Feest van de Kruisverheffing, tot priester gewijd in de Eritrees-Koptische Amanuelkerk te Kristiansand, Noorwegen. In totaal werden er bij die gelegenheid zeven mannen tot priester gewijd door Bisschop Paulos van het Europees Diocees, dat onder leiding staat van Zijne Heiligheid Patriarch Abune Qerlos I. […]