St Irenaeus

Hieronder staan een aantal belangrijke personen uit de Vroege Kerk genoemd die een belangrijke rol hebben gespeeld in het verwoorden van het christelijke geloof. In het onderwijs en onderzoek van St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut nemen ze een belangrijke plaats in.